تبلیغات

                                         

 

                            پیمانكاری الكتروتیك      02155272881

ردیف

آیتم های برقی

واحد

قیمت(تومان)

1

سیم کشی 5/1 و 5/2 افشان

متر طول

500

2

سیم کشی 5/1 سیم نسوز 1/5 افشان

متر طول

700

3

کابل کشی کواکسیال 75 اهم

متر طول

1000

4

کابل کشی تا سایز 6*4

متر طول

1500

5

کابل کشی از سایز 6*4 تا 10*4

متر طول

1700

7

کابل کشی از سایز 10*4 تا 16+25*3

متر طول

2000

8

کابل کشی از 16+25*3 تا 25+50*3

متر طول

3000

9

کابل کشی تلفن تا سایز 10 زوج

متر طول

1000

10

کابل کشی تلفن از سایز 10 تا 40 زوج

متر طول

1200

11

کابل کشی تلفن از سایز 40 تا 100 زوج

متر طول

1600

12

لوله کشی فولادی 5/13 PG روکار

متر طول

3000

13

لوله کشی فولادی 21 PG روکار

متر طول

3500

14

سر سیم 5/1و 5/2

عدد

120

15

نصب کابلشو تا 16

عدد

850

16

نصب کابلشو تا 35

عدد

1300

17

لوله کشی خرطومی فلزی

متر طول

6000

18

نصب سینی کابل تا عرض 30سانت

متر طول

5500

19

نصب سینی کابل از 40 سانت تا 100 سانت

متر طول

10000

20

ساخت و نصب ساپورت جهت لوله های برق

کیلوگرم

3600

21

نصب داكت لگراند

متر طول

5000

22

كابلكشی دوربین دیجیتال

متر طول

1500