تبلیغات


طراحی، ساخت ،مونتاژ،بازسازی ،نوسازی،تعمیر ونگهداری  انواع ماشین آلات بسته بندی مواد غذایی مانند: 

پیلو پک عمودی وافقی،قوطی پرکن،شرینک،سلوفان کشی،کارتن چسبان،دوسرپیچ و...