تبلیغات


مکانیزاسیون سیستم ذخیره آرد و انتقال وتوزین برای کارخانجات تولید کیک وکلوچه،بیسکویت،ویفر،نان صنعتی،ماکارونی،نشاسته وگلوکزوسایرفرآورده های آردوشکر توصیه میشود

کنترلر جت پالس فیلتر های کیسه ای با طراحی میکروکنترلر یا plc

سیستم های توزین الکترونیکی ، نمایشگر وزن و انواع لودسل