تبلیغات


طراحی، ساخت ،مونتاژ،بازسازی ،نوسازی،تعمیر ونگهداری  انواع  سیستم های برودتی وسرمایشی مانند:

آیس بانک،کولینگ تاور،چیلرهای جذبی ،تراکمی،سردخانه های صنعتی و...